Παρακάτω ακολουθούν εικόνες από τα βασικότερα έργα που έχουμε αναλάβει.